CONTACT

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu

Person to contact:
Regina Bisikiewicz
e-mail address: fundacja@otwartydialog.pl

Address:
Ligota Piękna
ul. Jaśminowa 22
55-114 Wisznia Mała

Send  a message
Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000251022
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 020242176
Urząd Skarbowy – nr NIP: 897-17-12-428

leonardo
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl